WorldMedic Veterinary Clinic & Pet shop Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartVet C

 

SmartVet-C
เหมาะสำหรับร้านเพ็ทช็อป ที่มีแผนกGrooming, Admit และห้องตรวจสัตว์(Clinic), คลินิกสัตว์ทั่วไป
SmartVet-C ได้รับการพัฒนาและนำข้อเด่นของซอฟต์แวร์ SmartVet 4.0 มาเพิ่มเติมส่วนของห้องตรวจรักษา (Doctor), อาบน้ำ-ตัดขน (Grooming) และ รับตัวดูอาการ (Admit) โดยนำจุดเด่นเหล่านั้นมาพัฒนา และปรับปรุง เพื่อให้ SmartVet-C เป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบและตอบสนองการใช้งานคลินิกสัตวแพทย์และร้านขายอุปกรณ์สัตว์ ได้อย่างครอบคลุมที่สุดการออกแบบซอฟต์แวร์จึงได้รวมระบบการขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) ไว้ด้านหน้า เพื่อสะดวกในการขายสินค้าต่างๆ ผ่านระบบบาร์โค้ดหรือคีย์สินค้าเชื่อมต่อกับลิ้นชักอัตโนมัติและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ อย่างย่อหรือพิมพ์ฉลากยา ระบบประวัติสัตว์ป่วย ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ และระบบรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg

 

 

  โมดูลการทำงาน

   


หน้าร้าน

ระบบขายหน้าร้าน ที่ทำงานได้รวดเร็วด้วยระบบ POS Express ที่ไม่ต้องกดปุ่มใดๆในการเลือกสินค้า, ระบบการขายจากรหัสสินค้า/บาร์โค้ด/ชื่อสินค้า /ฯลฯ, ระบบตั้งราคาขายได้ ระดับ,พิมพ์ใบเสร็จ ได้ แบบ คือ A4 / A5 / Slip , พิมพ์ฉลากสินค้าได้ทันที , พิมพ์คำแนะนำแพทย์ได้ทันที , ระบบพักการขาย/สลับลูกค้า , ระบบคืนบิล/ ยกเลิกบิล , ระบบเก็บประวัติ / แสดงประวัติ , แสดงวันหมดอายุของสินค้าและยา , แสดงยอดซื้อรวมสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้  , แสดงการซื้อครั้งล่าสุดของลูกค้าแต่ละราย  

New Update:   หน้าร้านสามารถคีย์รายการสินค้า รายการ Admit  รายการ Grooming และ ห้องแพทย์ จากหน้าขายได้ทันที ในกรณีที่ทั้ง ห้องต้องการให้เจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์เป้นผู้คีย์ข้อมูลเพื่อคิดค่ารักษา

แฟ้มรายการนัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์ได้ทราบว่า  ในแต่ละวันมีรายการนัดสัตว์กี่ราย พร้อมเบอร์ติดต่อ มีระบบ SMS หรือ อีเมล์ ก็ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถดูรายการนัดตามวันที่ต้องการเพื่อวางแผนการนัดและการรักษา พร้อมแจ้งให้กับแพทย์ทราบล่วงหน้าได้ 

ระบบรายงานสถานพยาบาลสัตว์ ครบทุกรายงาน

ระบบห้องตรวจรักษาที่สลับการตรวจได้ไม่จำกัด และ ตรวจค้างไว้ได้   พร้อมระบบหน้าจอการตรวจเพื่อความสะดวกสำหรับแพทย์

 

ระบบ Admit รับตัวดูอาการ คีย์รายการเป็นวันๆ เพื่อเรียกเก็บได้

ระบบค้างชำระ  ระบบเงินมัดจำ 

 ตรวจรักษา

ห้องตรวจรักษา พัฒนาสำหรับคลินิกสัตวแพทย์ที่มีห้องตรวจรักษาด้วย โดย  ระบบซอฟต์แวร์นี้จะเชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวิร์ค  ให้มีการส่งสัตว์เข้ามาทำการรักษา  เช่น  เครื่องที่เคาท์เตอร์ด้านหน้าจะเป็นเสมือนเครื่องเวชระเบียน และขายสินค้า คิดค่ารักษา เมื่อมีสัตว์มาทำการรักษาก็จะค้นหาชื่อและส่งชื่อเข้ามายังห้องตรวจรักษาที่มีแพทย์ประจำอยู่  ซึ่งแพทย์ก็จะเปิดหน้าแฟ้ม “ตรวจรักษา” ไว้ เมื่อมีสัตว์ถูกส่งตัวเข้ามาก็จะเห็นและกดดูประวัติและข้อมูลเบื้องต้นที่กรอกจากเจ้าหน้าที่ด้านหน้า  เมื่อคลิกเลือกที่ชื่อสัตว์แล้ว ระบบจะแสดงเป็นหน้าตรวจรักษา 

CC: Comment  บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์
Hx:   บันทึกประวัติการเจ็บป่วย (History)
PE:   บันทึกการตรวจทางกายภาพ (Physical Examination)
DX:   บันทึกการวินิจฉัยโรค (Diagnostic)
TX:    บันทึกการทำหัตถการ (Treatment)
Lab:  บันทึกการทำแล็ป (Laboratory)
Rx:    บันทึกการจ่ายยา / ฉีดยา ระบบนี้จะลิงค์กับคลังยาและเวชภัณฑ์ และสินค้า เมื่อชำระเงินแล้วจะตัดยาและสินค้าออกจากคลังโดยอัตโนมัติ
XR/Pics:  บันทึกการเก็บภาพการรักษา / ภาพเอ็กเรย์ / ภาพอัลตราซาวด์ /
F/U:  บันทึกวันที่จะมาติดตามผลการรักษา (Follow up)                                              อ่านเพิ่มเติม

New Update:   หน้ารวจรักษา แพทย์สามารถคีย์ข้อมูลการรักษาโดยไม่ต้องส่งตัวไปคิดเงินได้ พร้อมทั้งมีระบบนัดที่ปรับปรุงลิงค์กับหน้าแฟ้มรายการนัดที่หน้าเคาท์เตอร์  Admit

รับตัว- ดูอาการ เป็นโมดูลการใช้งานสำหรับรับตัวสัตว์เพื่อดูอาการหรือรับสัตว์ไว้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล  ทั้งนี้สามารถระบุค่าการรับตัว วันที่รับตัว  และบันทึกอาการที่รับสัตว์   สามารถกำหนดระยะเวลาที่จะรับตัวได้  เมื่อถึงกำหนด หรือเจ้าของสัตว์มารับตัว ก็ให้เลือกทื่ชื่อสัตว์และเลือกปุ่ม D/C (Discharge)  เพื่อส่งตัวสัตว์ไปชำระเงินที่ด้านหน้าเคาท์เตอร์ (เวชระเบียน)   ซึ่งเจ้าของสัตว์สามารถเลือกซื้อหรือการบริการอย่างอื่นต่อได้  ระบบก็จะคิดค่าใช้จ่ายรวมให้   อ่านเพิ่มเติม

New Update:  ระบบ Admit รับตัว-ดูอาการและรักษา   เป็นระบบที่พัฒนาเพิ่มเติมโดยสามารถคีย์รับสัตว์เพื่อดูอาการ และเจ้าหน้าทีหรือแพทย์สามารถคีย์รายการที่ใช้ในแต่ละวัน เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้  นอกจากนี้ ยังมีประวัติการรับตัวเก็บไว้เพื่อให้แพทย์ได้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการรักษาในอนาคตสำหรับสัตว์ตัวนี้    เมื่อมีการ D/C  เจ้าหน้าที่สามารถสั่งพิมพ์รายการของแต่ละวันที่ใช้ไปในขณะที่สัตว์ Admit เพื่อแจกแจงให้กับเจ้าของสัตว์ ในการชำระค่าใช้จ่าย    Grooming

อาบน้ำ-ตัดขน เป็นโมดูลการใช้งานสำหรับให้บริการอาบน้ำ – ตัดขน หรือหัตถการการบริการอย่างอื่นที่คลินิกเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากการรักษา  สามารถบันทึกราคาการให้บริการ  เบอร์โทรศัพท์ สำหรับติดต่อเจ้าของสัตว์ให้มารับตัว เมื่อให้บริการเสร็จแล้ว  กดปุ่ม D/C (Discharge) เพื่อส่งชื่อสัตว์ไปยังเคาท์เตอร์หน้า(เวชระเบียน)  เพื่อชำระเงิน ต่อไป   อ่านเพิ่มเติม


ลูกค้า
ระบบเก็บข้อมูลทั่วไปของเจ้าของสัตว์ , ระบบบันทึกภาพเจ้าของสัตว์ , ข้อมูลสัตว์เลี้ยง พันธุ์สัตว์ ชนิด อายุ ฯลฯ , ระบบบันทึกภาพสัตว์เลี้ยง , ลูกค้า รายมีสัตว์เลี้ยงได้หลายชนิด หลายตัว , บันทึกโรคประจำตัว , บันทึกการแพ้ยา , ประวัติการซื้อของลูกค้าแต่ละราย
, อัตราเงินปันผลสำหรับสมาชิก  


คลังสินค้า
มีรายงานสินค้าและยาสำเร็จให้พร้อมรหัส , รายละเอียดสินค้า  , ตั้งราคาขายได้ ระดับ แยกตามประเภทลูกค้า , สถานที่เก็บสินค้า
, ตัวแทนผู้จำหน่าย , จำนวนที่มีได้ , กำหนดจุดสั่งซื้อเมื่อสินค้าเหลือ , ระบบเตือนก่อนยาหมดอายุ , ระบบเตือนแปลงหน่วยสินค้า
, ระบบเก็บภาพสินค้า , วิธีใช้สินค้า / ยา สำหรับพิมพ์ฉลากสินค้า , รายละเอียดเพิ่มเติม , ข้อมูลการหมดอายุ , บริหารข้อมูลยา 


สั่งซื้อ/รับเข้า
ระบบสั่งซื้อ/รับเข้า  , ระบบสั่งซื้อสินค้า , ประวัติการสั่งซื้อ , เช็คราคาสินค้าออนไลน์ , ระบบรับสินค้าเข้า โดยใบสั่งซื้อและไม่มีใบสั่งซื้อ , ระบบโอน / เบิกสินค้า   


รายงาน
รายงานการขายสินค้า -เงินสด บัตรเครดิต บัตรสมาร์ทเพริร์ส , รายงานการขายสินค้าแยกตามช่วงเวลา , รายงานสินค้าขายดี แยกตามช่วงเวลา , รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า , รายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว , รายงานการแก้ไขบิลขาย , ระบบ SmartClear ลบข้อมูลเก่า , รายงานเงินปันผลสำหรับสมาชิก , รายสินค้าคงคลัง , รายงานลูกค้า , รายงานอื่นๆ