WorldMedic Veterinary Clinic & Pet shop Management System

Call Center : 02-949-7806 087-675-9933 088-208-5130

  Monday - Friday 08:30 - 17:30
  Saturday and Sunday - CLOSED

 Phone: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]

  WorldMedic Information & Technology 
  42/1 Ramindra Rd. Bangkok.

SmartVet Plus

 

SmartVet Plus
เหมาะสำหรับร้านเพ็ทช็อป,ที่มีแผนกGrooming และ Admit คลินิกสัตว์ทั่วไป
SmartVet 4.0 Plus  ได้รับการพัฒนาและนำข้อเด่นของซอฟต์แวร์ SmartVet 4.0 มาเพิ่มเติมส่วนของอาบน้ำ-ตัดขน (Grooming) และ รับตัวดูอาการ (Admit)  โดยนำจุดเด่นเหล่านั้นมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ SmartVet 4.0 Plus เป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบและตอบสนองการใช้งานคลินิกสัตวแพทย์และร้านขายอุปกรณ์สัตว์ได้อย่างครอบคลุม   ที่สุดการออกแบบซอฟต์แวร์จึงได้รวมระบบการขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) ไว้ด้านหน้าเพื่อสะดวกในการ ขายสินค้าต่างๆผ่านระบบบาร์โค้ดหรือคีย์สินค้าเชื่อมต่อกับลิ้นชักอัตโนมัติและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อหรือพิมพ์ ฉลากยา ระบบประวัติสัตว์ป่วย ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ และ ระบบรายงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์

  • 01.jpg
  • 02.jpg

 

  

   


หน้าร้าน

ระบบขายหน้าร้านที่ทำงานได้รวดเร็วด้วยระบบ POS Express ที่ไม่ต้องกดปุ่มใดๆในการเลือกสินค้า, ระบบการขายจากรหัสสินค้า/บาร์โค้ด/ชื่อสินค้า /ฯลฯ, ระบบตั้งราคาขายได้ ระดับ, พิมพ์ใบเสร็จ ได้ แบบ คือ A4 / A5 / Slip , พิมพ์ฉลากสินค้าได้ทันที , พิมพ์คำแนะนำแพทย์ได้ทันที , ระบบพักการขาย/สลับลูกค้า , ระบบคืนบิล/ ยกเลิกบิล , ระบบเก็บประวัติ / แสดงประวัติ , แสดงวันหมดอายุของสินค้าและยา , แสดงยอดซื้อรวมสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้  , แสดงการซื้อครั้งล่าสุดของลูกค้าแต่ละราย  


Admit

รับตัว- ดูอาการ เป็นโมดูลการใช้งานสำหรับรับตัวสัตว์เพื่อดูอาการหรือรับสัตว์ไว้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล  ทั้งนี้สามารถระบุค่าการรับตัว วันที่รับตัว  และบันทึกอาการที่รับสัตว์   สามารถกำหนดระยะเวลาที่จะรับตัวได้  เมื่อถึงกำหนด หรือเจ้าของสัตว์มารับตัว ก็ให้เลือกทื่ชื่อสัตว์และเลือกปุ่ม D/C (Discharge)  เพื่อส่งตัวสัตว์ไปชำระเงินที่ด้านหน้าเคาท์เตอร์ (เวชระเบียน)   ซึ่งเจ้าของสัตว์สามารถเลือกซื้อหรือการบริการอย่างอื่นต่อได้  ระบบก็จะคิดค่าใช้จ่ายรวมให้   อ่านเพิ่มเติม


Grooming

อาบน้ำ-ตัดขน เป็นโมดูลการใช้งานสำหรับให้บริการอาบน้ำ – ตัดขน หรือหัตถการการบริการอย่างอื่นที่คลินิกเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากการรักษา  สามารถบันทึกราคาการให้บริการ  เบอร์โทรศัพท์ สำหรับติดต่อเจ้าของสัตว์ให้มารับตัว เมื่อให้บริการเสร็จแล้ว  กดปุ่ม D/C (Discharge) เพื่อส่งชื่อสัตว์ไปยังเคาท์เตอร์หน้า(เวชระเบียน)  เพื่อชำระเงิน ต่อไป   อ่านเพิ่มเติม


ลูกค้า
ระบบเก็บข้อมูลทั่วไปของเจ้าของสัตว์ , ระบบบันทึกภาพเจ้าของสัตว์ , ข้อมูลสัตว์เลี้ยง พันธุ์สัตว์ ชนิด อายุ ฯลฯ , ระบบบันทึกภาพสัตว์เลี้ยง , ลูกค้า รายมีสัตว์เลี้ยงได้หลายชนิด หลายตัว , บันทึกโรคประจำตัว , บันทึกการแพ้ยา , ประวัติการซื้อของลูกค้าแต่ละราย
, อัตราเงินปันผลสำหรับสมาชิก  


คลังสินค้า
มีรายงานสินค้าและยาสำเร็จให้พร้อมรหัส , รายละเอียดสินค้า  , ตั้งราคาขายได้ ระดับ แยกตามประเภทลูกค้า , สถานที่เก็บสินค้า
, ตัวแทนผู้จำหน่าย , จำนวนที่มีได้ , กำหนดจุดสั่งซื้อเมื่อสินค้าเหลือ , ระบบเตือนก่อนยาหมดอายุ , ระบบเตือนแปลงหน่วยสินค้า
, ระบบเก็บภาพสินค้า , วิธีใช้สินค้า / ยา สำหรับพิมพ์ฉลากสินค้า , รายละเอียดเพิ่มเติม , ข้อมูลการหมดอายุ , บริหารข้อมูลยา 


สั่งซื้อ/รับเข้า
ระบบสั่งซื้อ/รับเข้า  , ระบบสั่งซื้อสินค้า , ประวัติการสั่งซื้อ , เช็คราคาสินค้าออนไลน์ , ระบบรับสินค้าเข้า โดยใบสั่งซื้อและไม่มีใบสั่งซื้อ , ระบบโอน / เบิกสินค้า   


รายงาน
รายงานการขายสินค้า -เงินสด บัตรเครดิต บัตรสมาร์ทเพริร์ส , รายงานการขายสินค้าแยกตามช่วงเวลา , รายงานสินค้าขายดี แยกตามช่วงเวลา , รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า , รายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว , รายงานการแก้ไขบิลขาย , ระบบ SmartClear ลบข้อมูลเก่า , รายงานเงินปันผลสำหรับสมาชิก , รายสินค้าคงคลัง , รายงานลูกค้า , รายงานอื่นๆ