SmartVet – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ – โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกความงาม โรงพยาบาลสัตว์ หมอฟัน จักษุเเพทย์ ทันตแพทย์ สัตว์เเพทย์ อายุกรรม ร้านขายยา ร้านความงาม ร้านสุขภาพ
 
   
Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
     Software      New Software  
  SmartVet - โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกสัตว์เเพทย์ คลินิกความงาม คลินิกจักษุแพทย์ ซอฟต์แวร์ร้านขายยา โรงพยายบาล คลินิกอายุรกรรม คลินิกทั่วไป - โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกสัตว์เเพทย์ คลินิกความงาม คลินิกจักษุแพทย์ ซอฟต์แวร์ร้านขายยา โรงพยายบาล คลินิกอายุรกรรม คลินิกทั่วไป
SmartVetGroup
SmartVet4.0  
SmartVet Plus  
SmartVet-C  
SmartVet-C Plus  
SmartVet-H  
SmatVet-C Dose  
SmartVet-C EXP  
SmartVet-PetShop  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
SmartVet 4.0   SmartVet 4.0 Plus   SmartVet-C   SmartVet-H 
           
SmartVet-H
 
 
 
 
SmartVet-H
เหมาะสำหรับโพลีคลินิกและ โรงพยาบาลสัตว์ทั่วไป และเฉพาะด้าน
SmartVet-H ได้รับการพัฒนาและนำข้อเด่นของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องหลายตัวของบริษัทฯที่ได้รับการยืนยันถึง ประสิทธิภาพจากการใช้งานของคลินิกแพทย์และร้านยาจากทั่วประเทศกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยนำจุดเด่นเหล่านั้นมา พัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้SmartVet-Hเป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบและตอบสนองการใช้งานโรงพยาบาลสัตว์และร้าน ขายอุปกรณ์สัตว์ได้อย่างครอบคลุมที่สุด การออกแบบซอฟต์แวร์จึงได้รวมระบบการขายหน้าร้าน (Point of Sale : POS) ไว้ด้านหน้าเพื่อสะดวกในการขายสินค้าต่างๆผ่านระบบบาร์โค้ดหรือคีย์สินค้าเชื่อมต่อกับลิ้นชักอัตโนมัติและเครื่อง พิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อหรือพิมพ์ฉลากยา ระบบประวัติสัตว์ป่วย ระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ และระบบรายงานที่ครบถ้วน สมบูรณ์โดยแต่ละห้องแยกเป็นโมดูลการใช้งานระบบที่มีความเสถียรสูงรองรับสัตว์ป่วยเป็นจำนวนมาก ฯลฯ

 


  1  
  SmartVet - โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกสัตว์เเพทย์ คลินิกความงาม คลินิกจักษุแพทย์ ซอฟต์แวร์ร้านขายยา โรงพยายบาล คลินิกอายุรกรรม คลินิกทั่วไป - โปรแกรม ซอฟต์แวร์ คลินิก คลินิกสัตว์เเพทย์ คลินิกความงาม คลินิกจักษุแพทย์ ซอฟต์แวร์ร้านขายยา โรงพยายบาล คลินิกอายุรกรรม คลินิกทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020