Home | About us | Product | Downloads | FAQ | How to Order | Contact  
   
 
 
     Software      New Software  
  SmartVet :: Veterinary Management System
SmartVetGroup
SmartVet4.0  
SmartVet Plus  
SmartVet-C  
SmartVet-C Plus  
SmartVet-H  
SmatVet-C Dose  
SmartVet-C EXP  
SmartVet-PetShop  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
SmartVet-PetShop   SmartVet-C EXP   SmartVet-C Dose   SmartVet-C Plus  
     
Product
 
           
SmartVet4.0
 
 
 
 
SmartVet 4.0
เหมาะสำหรับร้านเพ็ทช็อป,คลินิกสัตว์ทั่วไป
 SmartVet 4.0 ได้รับการพัฒนาและนำข้อเด่นของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องหลายตัวของบริษัทฯที่ได้รับการยืนยัน ถึงประสิทธิภาพจากการใช้งานของคลินิกแพทย์และร้านยาจากทั่วประเทศกว่า10ปีที่ผ่านมาโดยนำจุดเด่นเหล่านั้น มาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้SmartVet4.0เป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบและตอบสนองการใช้งานคลินิกสัตวแพทย์ และร้านขายอุปกรณ์สัตว์ได้อย่างครอบคลุมที่สุดการออกแบบซอฟต์แวร์จึงได้รวมระบบการขายหน้าร้าน
(Point of Sale: POS) ไว้ด้านหน้าเพื่อสะดวกในการขายสินค้าต่างๆผ่านระบบบาร์โค้ดหรือคีย์สินค้าเชื่อมต่อกับลิ้นชัก อัตโนมัติและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ หรือพิมพ์ฉลากยา .....

 


  1  
  SmartVet :: Veterinary Management System
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2020